เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ นำโดยนายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวปนัดดา ศิลปชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณะครู จาก สพป.หนองคาย เขต 1 ที่ได้ร่วมเดินทางมาส่ง นางสาวปนัดดา ศิลปชัย ที่ได้มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ซึ่งคณะที่ได้มาส่ง ได้ร่วมศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ และเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ด้วย

ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คณะครู จาก สพป.หนองคาย เขต 1 มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่ https://photos.app.goo.gl/PkR5kRfFAXhr3q9y7