จัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เป็นประธานในการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน  ของนางสาวปนัดดา ศิลปชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนางานและประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมินและวิธีการประเมิน ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด โดยมีคุณครูสุดาทิพย์ สนั่นเอื้อ และคุณครูวรรณิภา จำปานิล ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ร่วมเป็นพยานในการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งนี้