ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 น. นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา Big data ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจัดทำข้อมูล Data ActionPlan บน Cloud Server สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ต่อไป ณ ห้องประชุมกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.หนองคาย เขต 2