เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้จัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลก ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหายาเสพติด ที่มีผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ ประเทศไทย ในฐานะประเทศสมาชิก ได้ปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลกในการต่อต้านยาเสพติด มาตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน

และในวันเดียวกัน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียน เนื่องในวันสุนทรภู่ ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี สุนทรภู่ เป็นกวีเอก 4 แผ่นดินของประเทศไทย ที่มีผลงานที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น นิราศเมืองแกลง นิราศภูเขาทอง นิราศอิเหนา นิทานเรื่องพระอภัยมณี สุภาษิตสอนหญิง บทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน เป็นต้น