การอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ในการสร้างสื่อบนแพลตฟอร์ม OBEC Content Center

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาวปนัดดา ศิลปชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนายกีรติ ล่ำลือ ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการดำเนินงาน/วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ในการสร้างสื่อบนแพลตฟอร์ม OBEC Content Center ของสพป.หนองคาย เขต 2  และมีคณะครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เข้าร่วมอบรม คือ นายปรีชา ไชยดี  และนางสาววรรณิภา จำปานิล