วันที่ 11 ตุลาคม 2563 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นประธานสนามสอบ N-NET ของ กศน.อำเภอรัตนวาปี ซึ่งมีผู้เข้าสอบจำนวน 4 ห้องสอบ และได้ต้อนรับ นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคายตัวแทนศูนย์สอบฯ ได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดสอบ N-NET ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ขอขอบพระคุณ กศน.อำเภอรัตนวาปี และ กศน.จังหวัดหนองคาย ที่เลือกใช้บริการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เป็นสนามสอบในครั้งนี้ครับ
S__8634466
S__8634388