ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ พสน. เทศกาลลอยกระทง 2563

31 ตุลาคม 2563 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรค์ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ พสน. กับกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวัง สร้างสรรค์วันลอยกระทง ในเขตบริการ อำเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย ร่วมกับเครือข่าย พสน. ศูนย์เสมารักษ์ อำเภอรัตนวาปี และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.อำเภอรัตนวาปี เหตุการณ์ปกติครับ