จกรรมจิตอาสาทำความดีถวายพระราชกุศล

กิจกรรมจิตอาสาทำความดีถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ร่วมกับจิตอาสา หมู่บ้านบ้านโนนสวรรค์ ร่วมกันพัฒนาปรับปรุง ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ในบริเวณโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์