ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

2 กันยายน 2564 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อนุมัติเห็นชอบก่อสร้าง ศูนย์ดิจิตอลชุมชน เพื่อให้นักเรียนและชุมชนได้ใช้ประโยชน์ด้าน ict ครับ ขอบพระคุณ ท่านประธาน ผญบ.พลวัฒน์ พะชะ มอบทุนเริ่มต้น 2,000 บาท คุณแม่บัวทอง เพียเทพ บริจาคสมทบ 2,000 บาท ท่านผู้มีจิตเป็นกุศลร่วมบริจาคได้ที่โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ครับ ขอบพระคุณครับ