🚩วันที่ 21 ตุลาคม 2564 🚩เวลา 15.30 น นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้ นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วย นายเอกศักดิ์ แสนวัง ผอ.โรงเรียนสุทธสิริโสภา และนายอภิศร ทิพเสนา ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์การศึกษาออนไลน์ จาก ธนาคารออมสิน ที่มอบให้กับนักเรียนในพื้นที่อำเภอรัตนวาปี จำนวน 10 คน เพื่อใช้ในการเรียนออนไลน์ ณ จุดชมบั้งไฟพญานาค บ้านท่าม่วง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมรับอุปกรณ์การศึกษาออนไลน์ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ , โรงเรียนบ้านนายาง ,โรงเรียนรุจีจินตกานนท์และโรงเรียนสุทธสิริโสภา *การดำเนินงาน ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19)อย่างเคร่งครัด