วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

3 มิถุนายน 2565  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้ร่วมลงนาม ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณห้องสมุดโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์