การประชุมเชิงปฏิบัติการและแสดงผลงาน โรงเรียนในโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 คณะครูโรงเรียนบ้านโนนสววรรค์ สพป.หนองคาย เขต 2 นำโดยนายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและแสดงผลงานโรงเรียนในโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC ของ สพฐ. จุดประชุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 19-22 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ จ.อุดรธานี โดยมี ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรงผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ ขอขอบพระคุณ นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ดร.วิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และ ดร.อรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต 2 ที่มาร่วมให้กำลังใจและเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ในครั้งนี้  ภาพกิจกรรม คลิก https://photos.app.goo.gl/pcbHL5qdry2nBKXi9