ร่วมนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนบ้านน้ำเป

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารัตนวาปี ได้ร่วมนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ตามคำสั่ง สพป.หนองคาย เขต 2 ที่ 353/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ณ โรงเรียนบ้านน้ำเป ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย