ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการที่ปรึกษา / พี่เลี้ยง (Coaching)

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.🚩
นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการที่ปรึกษา / พี่เลี้ยง (Coaching) ร่วมประชุมในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์