รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นและเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ มอบหมายให้นางสาววรรณิภา จำปานิล นำ เด็กหญิงกนกรวี ศรีจันทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.หนองคาย เขต 2 เข้ารับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นและเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566 และร่วมงานพิธีมอบโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นและเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566 และเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันโอชา และรับโล่รางวัลจาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล