เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี ณ หอประชุม อบต.รัตนวาปี โดยนำการแสดงโปงลาง เข้าร่วมแสดงในครั้งนี้