เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 12.30 น. นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นพิธีกร ในการประกอบพิธีฌาปณกิจ คุณครูอนันต์ สุวรรณพันธ์ ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์  ที่เสียชีวิตตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2566 ที่ผ่า่นมา ประกอบพิธีที่ ฌาปณสถาน วัดป่าบ้านพระบาทนาหงส์