ต้อนรับคุณครูธิภาพร วงคำซาว

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้ต้อนรับ คุณครูคนใหม่ คือ คุณครูธิภาพร วงคำซาว ที่ได้รับย้ายจากโรงเรียนบ้านต้าย สพป.บึงกาฬ ให้มาดำรงตำแหน่ง ครูผู้สอนที่โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์  ในการนี้มีคณะครูและผู้บริหารจาก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ เดินทางมาส่งในวันนี้