ต้อนรับคุณครูวรัทยา มิตรภาพ

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ได้ต้อนรับคุณครูคนใหม่ ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง คือ คุณครูวรัทยา มิตรภาพ จากโรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป.นครราชสีมา เขต 2 ที่ได้รับคำสั่งย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ในการนี้มีคณะครู ได้เดินทางมาส่ง ในวันนี้