รางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ “เยาวชนรุ่นใหม่ ปลุกจิตสำนึกรักประชาธิปไตยชวนเลือกตั้ง ปี 2566”

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ได้ประกาศผลการประกวด คลิปวิดีโอ “เยาวชนรุ่นใหม่ ปลุกจิตสำนึกรักประชาธิปไตยชวนเลือกตั้ง ปี 2566” ซึ่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ได้จัดขึ้น ตามโครงการกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ผลการประกวด โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ได้รับรางวัล ชมเชย ได้รับทุนการศึกษา 500 บาทพร้อมเกียรติบัตร

ขอขอบพระคุณคณะผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ที่ได้ร่วมรณรงค์ในครั้งนี้