รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  ซึ่งนายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายสุระศักดิ์ เพียสุระ รองผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารัตนวาปี และนายเอกศักดิ์ แสนวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุทธสิริโสภา ซึ่งปฎิบัติหน้าที่ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปงจานนคร ได้ให้คำแนะนำและเยี่ยมชมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ขอขอบคุณครับ