ต้อนรับคุณครูจันทา จันทะมงคุณ

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ได้ต้อนรับคุณครูคนใหม่ คือ คุณครูจันทา จันทะมงคุณ จากโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา  ที่ได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์  ในการนี้มีคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านเชียงวิทยาร่วมเดินทางมาส่งและศึกษาดูงาน ในครั้งนี้