โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนฯ เครือข่ายฯรัตนวาปี

🚩วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. 🚩
เครือข่ายฯรัตนวาปี ได้รับมอบหมายจาก สพป.หนองคาย เขต 2 จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน.  โดยได้รับเกียรติจาก นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดพิธีฯ นายอภิศร ทิพเสนา ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารัตนวาปี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ทั้งนี้คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารัตนวาปี ผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 285 คน โดยดำเนินการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระบาทนาหงส์ อำเภอรัตนวาปี และมี นายสุระศักดิ์ เพียสุระ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ และเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม   เครือข่ายฯรัตนวาปี ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย สนับสนุนงบประมาณโครงการ จำนวน 20,000 บาท และสนับสนุนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ โรงเรียนละ 15,000 บาท