นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เชิญชวนเลือกตั้งปี 2566

“เยาวชนรุ่นใหม่ ปลูกจิตสำนึกรัก ประชาธิปไตยเชิญชวนเลือกตั้งปี 2566” โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.หนองคาย เขต 2
14 พฤษภาคม 2566 เวลาตั้งแต่ 08.00 – 17.00 น.ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง รับบัตร 2 ใบ เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบนะครับ
ขอขอบคุณเพลงต้นฉบับจาก กกต. “เพลงประชาธิปไตยอยู่ในมือของเรา-ภาษาถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(นักร้องภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)” ขอขอบพระคุณ อบต.รัตนวาปี ,ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลรัตนวาปี ,ผู้นำชุมชน หมู่ 6 บ้านโนนสวรรค์ ,ผู้นำชุมชน หมู่ 11 บ้านรัตนวาปี และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ทุกคนที่ร่วมกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้