เชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 20 ปี

เชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 20 ปี ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งและถวายปิ่นโตภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป ()ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.29 น.
ณ บริเวณถนนภายในโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ครับ เรียนเชิญทุกท่านครับ