📣 ประกาศโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เรื่อง รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2567

📌 ระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร

❤️ ระดับปฐมวัย

⭐️ ชั้นอนุบาล 2 🟢 เปิดรับสมัครใหม่ 🟢

( รับนักเรียนที่เกิดวันที่ 17 พ.ค.62 – 16 พ.ค.63)

⭐️ ชั้นอนุบาล 3

( รับนักเรียนที่เกิดวันที่ 17 พ.ค.61 – 16 พ.ค.62)

 

❤️ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  • (เกิดวันที่ 1 ม.ค.60 – 16 พ.ค.61 หรือเด็กที่จบชั้นอนุบาล 2)

❤️ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

(นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)

 

🟢  เอกสารหลักฐานการสมัคร 🟢 อย่างละ 2 ชุด 🟢

  • สำเนาสูติบัตรนักเรียนที่จะสมัคร
  • สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนที่จะสมัคร
  • รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 1  ภาพ
  • สำเนาบัตรประชาชน พ่อ/แม่ และผู้ปกครอง
  • สำเนาทะเบียนบ้าน พ่อ/แม่ และผู้ปกครอง
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

📆 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2567

⏰️ 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

หรือ สมัคร Online ได้ที่ ลิงค์ รับสมัครเรียน คลิกที่นี่

🔽 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้จากประกาศด้านล่าง

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__2515000_0-1024x1024.jpg