ประชุมชี้แจงและผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบการนำเข้าข้อมูลในระบบการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ วิทยากรการประชุมชี้แจงและผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบการนำเข้าข้อมูลในระบบการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสถานศึกษา เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Google Meet