ประชุมประธานเครือข่าย เตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น.
นายอภิศร ทิพเสนา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ประชุมประธานเครือข่ายฯ ในการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์