เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ นำคณะครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เข้าร่วมแสดงความยินดี กับนายวุฒิชัย ชัยภูวนารถ นายอำเภอรัตนวาปี ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอรัตนวาปี