ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสนามสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2566

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสนามสอบ การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์