ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2567 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ จัดกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ โดยมี นายพัชะระ งามชัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เป็นประธาน พร้อมด้วยนายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์และคณะครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้