ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย ในวันสงกรานต์ 2567

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.30 น. นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย ในวันสงกรานต์ 2567 และกิจกรรมสรงน้ำพระ และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะผู้บริหาร เพื่อขอพร และขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และความเป็นสิริมงคลในโอกาสวันปีใหม่ของไทย เสริมสร้างความสุขความสามัคคีและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร อีกทั้งร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย