ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 11 – 12 เมษายน 2567 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน คณะผู้ปกครองนักเรียน คณะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ จัดกิจกรรมผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ขึ้นเพื่อระดมทุนในการจัดหาดิน ถมบริเวณสระร้าง เพื่อสร้างลานเอนกประสงค์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ซึ่งในวันที่ 11 เมษายน 2567 มีกิจกรรมแห่ต้นเงินผ้าป่าฯ  การแข่งขันเปตองการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศนายอำเภอรัตนวาปี และภาคกลางคืนมีกิจกรรมคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าโนนสวรรค์ เพื่อระดมทุนผ้าป่าฯ และในวันที่ 12 มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรและถวายต้นผ้าป่าฯ  โดยมียอดผ้าป่า เป็นจำนวนเงิน 212,217.32 บาท

ขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่านทีมีส่วนร่วมในกิจกรรม ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ประจำปี 2567 ในครั้งนี้

ภาพกิจกรรม โหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1t0byDyzAQpA74KPYnBnBeTu5VvVWz_j6