ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง นักการภารโรง

กำหนดการคัดเลือก

               เพื่อดำเนินการจ้างอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรงในสถานศึกษาที่โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ตำบลรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

  • ประกาศรับสมัคร      ๑๘  เมษายน ๒๕๖๗
  • รับสมัคร                   ๑๙-๒๕  เมษายน ๒๕๖๗    (ในวัน และเวลาราชการ)
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก     ภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗
  • คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์/สอบภาคปฏิบัติ     ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗
  • ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก       ภายในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗
  • ทำสัญญาจ้าง                                                                  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗
  • โหลดประกาศฯ ได้ที่นี้
  • โหลดใบสมัครฯ ได้ที่นี้