วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ให้จัดพิธีเปิดโครงการสุขาดี มีความสุข HAPPY TOILE KICK OFF RENOVATE ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยมีนายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายพัชระ งามชัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายบัณฑิต เดชขันธ์ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายสัมพันธ์ พันพิมพ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ร่วมรับมอบ/รับฟังร่วมพิธีเปิดโครงการสุขาดี มีความสุข HAPPY TOILE KICK OFF RENOVATE ตามนโยบายการศึกษาเน้นความสำคัญของห้องน้ำในโรงเรียน ที่จะต้องมีความสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อการใช้สอย ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ณ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย  ซึ่งมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
สามารถดาวน์โหลดภาพถ่ายเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1vzdn6Fsbv5FCrpN-DDqPfPCNBnv3s1cv/view?usp=drive_link