ร่วมการประชุมคณะทำงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ พร้อมด้วย นางสุดาทิพย์ สนั่นเอื้อ  นางสาวพัชรินทร์ พรมภักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2