ติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมด้วยกระบวนการโค้ช

🚩วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น.🚩ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ. สพป. หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วย นางภัทราวดี แก้วจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายไกรสร พิมพ์ประชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแบง นางอรุณ ภักดีสัจจกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ นางเกศลักษณ์ อภัยภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแบง และนายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมด้วยกระบวนการโค้ช ของเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม จังหวัดหนองคาย เข้าร่วมนิเทศติดตามผล โครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยมีโรงเรียนเข้ารับการนิเทศ จำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้
1️⃣.โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
2️⃣โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์
3️⃣โรงเรียนบ้านดงดาล
🙏ขอขอบคุณ คณะกรรมการทุกท่านที่ให้คำแนะนำในการดำเนินการในครั้งนี้