ประกวดรอบชิงชนะเลิศ โครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี”ครั้งที่ 50 ประจำปี 2565

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้นำนักเรียนจำนวน ๔ คน เข้าร่วม ประกวดรอบชิงชนะเลิศ โครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี”ครั้งที่ ๕๐ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๕ ณ ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับรางวัลระดับประเทศในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย

  • เด็กชายจตุพร ไชยกุง
  • เด็กหญิงณัฐวดี พันธ์พินิจ
  • เด็กหญิงปริชญา พลทรักษา
  • เด็กหญิงศุภสุตา ทองไวย์