เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้ประกอบพิธียกเสาเอก เสาโท อาคารเรียน 2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 15 ห้องเรียน ซึ่งโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ได้รับงบประมาณ จาก สพฐ. ในการดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2566 งบประมาณ 9,441,000 บาท  ในการประกอบพิธีครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจาก ท่านพระครูรัตนธรรมโกวิท เจ้าอาวาสวัดบ้านโนนสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ และคณะผู้ปกครอง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกัน