พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ งานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อฯ พ.ศ.2566

🎗พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ งานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 196 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ.2566🎗
🚩วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 18.10 น.🚩
🎗นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์  เข้าร่วมพิธีบวงสรวง อนุสาวรีย์ปราบฮ่อฯ ก่อนการแสดง แสง สี เสียง ตำนานสงคราม ปราบฮ่อ ปีที่ 14 ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ วีรชนผู้กล้าในตำนาน สงครามปราบฮ่อ โดยสร้างความตระหนักและปลูกฝังความรักชาติ ความสามัคคีของคนในชาติ ด้วยการยึดโยง ประวัติศาสตร์กับความภาคภูมิใจ ร่วมกันของชาวหนองคายต่อบรรพบุรุษ และได้ร่วมชมการแสดง บันทึกภาพร่วมกับนักแสดง