18 มีนาคม 2566 นายอภิศร ทิพเสนา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ คณะวิทยากร PA support Team สพป.หนองคาย เขต 2 ให้ร่วมบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่ม ผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(PA Support Team) ณ ห้องประชุมวรนุช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ซึ่งมีคณะผู้บริหารและคณะครู สังกัดสพม.หนองคาย เข้าร่วมประชุม