จิตอาสา ช่วยงานฌาปณกิจ คุณแม่ศุภรัตน์ หมื่นเรือคำ

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2566 สภานักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้ทำกิจกรรมจิตอาสา ช่วยเสริฟน้ำ ในงานฌาปณกิจ ของคุณแม่ศุภรัตน์ หมื่นเรือคำ  ณ เมรุวัดบ้านโนนสวรรค์