เจ้าหน้าที่ตำรวจ จาก สภ.อำเภอรัตนวาปี ดูแลอาคารสถานที่

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้รับความอนุเคราะห์ จาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ จาก สภ.อำเภอรัตนวาปี ในการรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่ ของโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์