เดือน: มกราคม 2023

โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เกิดทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 7 มกราคม...

การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุกระดับปฐมวัยในโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา

เมื่อวันที่ 7 มกราคม...

กิจกรรมปล่อยปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม...