ร่วมบุญประเพณี บุญมหาชาติ ฟังเทศน์ วัดบ้านโนนสวรรค์ ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม บุญประเพณี บุญมหาชาติ ฟังเทศน์ วัดบ้านโนนสวรรค์ ประจำปี 2567 ณ วัดบ้านโนนสวรรค์ ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้

  • กิจกรรมทำบุญตักบาตร
  • กิจกรรมเตรียมสถานที่ กิจกรรมสอยดาว
  • กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัด
  • กิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำ
  • กิจกรรมประดับผ้าตกแต่ง บริเวณวัด