ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบคลังสื่อ OBEC Content Center

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2566 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ พร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบคลังสื่อเนื้อหาอิเล็คทรอนิกส์ OBEC Content Center โดยมี คุณครูเอกกะวัฒน์ มะตาดและคุณครูกีรติล่ำลือ วิทยากรแกนนำ ได้แนะนำการใช้ระบบคลังสื่อเนื้อหาอิเล็คทรอนิกส์ OBEC Content Center ซึ่งเป็นชุดโปรแกรมและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ครบวงจรที่ครอบคลุมประเภทเนื้อหามากที่สุด และรองรับการใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเนื้อหาต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยได้ทุกที่ ทุกเวลา หรือใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน ที่บ้าน และทุกๆที่อย่างไร้ขีดจำกัด ตอบโจทย์การเรียนรู้ในยุคดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งครูผู้สอนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ทุกคน มีบัญชีเข้าใช้งานครบ100%